Oudere generatie heeft slechte pensioenopbouw

maandag, 30 juni 2008

Lang niet alle Nederlandse werknemers gaan het redden om een pensioen op te bouwen van 70 procent van het laatstverdiende loon. Vooral oudere werknemers moeten het straks doen met een fors lager pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De AOW is voor iedereen gelijk, dus het verschil zit in het arbeidsgerelateerde deel van de pensioenuitkering. Mensen met een laag inkomen bouwen weinig arbeidsgerelateerd pensioen op. Voor deze groep maakt de AOW een relatief groot deel uit van hun inkomen na pensionering.

Dit effect is vooral zichtbaar bij het te bereiken pensioen van vrouwen. Vrouwen hebben gemiddeld een lager inkomen dan mannen, omdat zij meer in deeltijd en vaker in lager betaalde banen werken. Hierdoor is hun te bereiken pensioen ten opzichte van hun loon relatief hoog.

Uitgedrukt in euro's is het te bereiken pensioen van vrouwelijke werknemers juist lager dan dat van mannen. Dit verschil is groter voor oudere leeftijdsklassen, omdat vrouwen in die leeftijdsklassen minder hebben gewerkt. Ook het opgebouwde pensioen van vrouwen ligt duidelijk lager dan dat van mannen. Dit verschil geldt voor alle leeftijden.

Voor werknemers ouder dan 55 jaar is het te bereiken pensioen als percentage van het loon lager dan bij jongere personen. Dit komt in de eerste plaats doordat een deel van de 55-plussers met een goede pensioenopbouw al voor hun 65e met pensioen gaat. Hierdoor daalt de gemiddelde opbouw van de ouderen die wel doorwerken.

Verder heeft deze generatie mogelijk een slechtere pensioenopbouw. Zij konden niet in elke bedrijfstak pensioen opbouwen en vaak pas vanaf 25-jarige leeftijd. Bovendien leidden baanwisselingen tot een substantiële pensioenbreuk.

Pensioen advies zonder provisiebelang? Maak vrijblijvend een afspraak met een pensioenadviseur.

« Terug naar nieuwsoverzicht